Schilderen is manipuleren

In een overdadige maar weldoende veelheid stelt de Gentse schilder Jan van Imschoot recente werken tentoon in het Gentse SMAK. De schilderijen worden getoond in clusters, waardoor niet de individuele zeggingskracht van de werken wordt benadrukt maar veeleer de manipulerende kracht en de mogelijkheden van de schilderkunst de bovenhand halen. Van Imschoots werk wordt in eenzelfde beweging omkaderd door dat van de schilders Steven Aalders en Yishai Jusidman.Els ROELANDT