Schiltz en Deprez gaan zelf voorstellen uitwerken

BRUSSEL (belga) - Hugo Schiltz en Gerard Deprez, de co-voorzitters van de dialoog van de gemeenschappen, gaan volgende week maandag een globaal diskussievoorstel voorleggen aan de stuurgroep. Als basis worden de verslagen van de werkgroepen genomen. De co-voorzitters willen een voorstel uitwerken dat gesteund kan worden door een tweederde meerderheid.