Schiltz: Hoge Raad Financiën moet transferten onderzoeken

(tijd) - De VU-senatoren Schiltz en Valkeniers hebben een voorstel van resolutie ingediend, waarbij de Hoge Raad voor Financiën ermee belast wordt "een grondig onderzoek te wijden aan de inkomens- en uitgavenevoluties in de openbare sektor, sociale zekerheid inbegrepen'.