Advertentie
Advertentie

Schiltz tegen cadeauchecks Waals gemeentepersoneel

BRUSSEL (belga/tijd) - Minister van begroting Hugo Schiltz is het volstrekt oneens met de beslissing van de Waalse gewestregering om de Waalse gemeenten en OCMW's toe te laten de inhaalbonifikatie van 12.000 fr. aan hun personeel te laten uitbetalen in de vorm van cadeauchecks. Op dergelijke checks zijn geen sociale- zekerheidsbijdragen verschuldigd en wordt ook geen bedrijfsvoorheffing afgehouden. Op het kabinet van begroting wordt onderzocht wat tegen de beslissing kan worden ondernomen.