Advertentie
Advertentie

Schiphol verhoogt winst met 19%

(anp) - De Amsterdamse luchthaven Schiphol boekte over 1996 een nettoresultaat van 174 miljoen gulden, een stijging met 19 procent. Dat betekent een rendement van 7,4 procent op het totale vermogen. Op middellange termijn wil de Schiphol-directie dat opkrikken tot 10 procent. De bedrijfsopbrengsten stegen met 11 procent tot 981 miljoen gulden (18 miljard frank). Omdat de kosten een minder sterke stijging vertoonden, is het exploitatieresultaat in procenten van de omzet gestegen van 23,7 procent in 1995 tot 25,4 procent in 1996.