Advertentie
Advertentie

Schneider verwacht verdere winstverbetering

(tijd) - Vooral dank zij de verbetering van de ekonomische konjunktuur kon de Franse groep Schneider - geleid door de zakenman Pinault-Valenciennes die zich voor het Belgische gerecht moet verantwoorden - het eerste halfjaar afsluiten met een stijging van de omzet met 3,6% tot 27,685 miljard Franse frank. De nettowinst (deel van de groep) steeg daarbij met 58% tot 345 miljoen Franse frank. In de tweede jaarhelft wordt nog een beduidende verbetering verwacht.De verbetering van het nettoresultaat is vooral het gevolg van de daling van de (netto) financiële lasten met 30% tot 630 Franse frank en in mindere mate van de verbetering (+ 11%) van het bedrijfsresultaat. De financiële lasten konden worden gedrukt met 275 miljoen Franse frank door een verhoging van het kapitaal en het afstoten van niet-strategische activa.