Advertentie
Advertentie

Scholen kunnen leerlingennog moeilijk weigeren

(tijd) - Een school kan nog maar in een zeer beperkt aantal gevallen de inschrijving van leerlingen weigeren. En leerlingen doorverwijzen naar een andere school kan alleen nog maar als - nog op te richten - lokale overlegplatforms daarvoor het fiat geven. Doorverwijzingen kunnen worden aanvaard als een school al een hoog percentage leerlingen telt van wie het Nederlands de moedertaal niet is.