Scholen mogen voorrang geven aan kansarme kinderen

(tijd) - Vlaamse scholen mogen een inschrijvingsperiode inlassen om voorrang te geven aan kansarme kinderen. Dat staat in een voorstel van decreet dat het gelijke-onderwijskansendecreet (GOK) uit 2002 grondig bijstuurt. De nieuwe regeling moet scholen stimuleren een echt diversiteitsbeleid te voeren.