Advertentie
Advertentie

Schone energie in vrije val

De ondernemingen actief in alternatieve energie zoals windmolens, zonne-energie en brandstofcellen zagen hun waardering de jongste maanden sterk terugvallen. Een eerste verklaring hiervoor zijn de lagere olieprijs en de stabiele toestand van het elektriciteitsnet in Californië. Bovendien gaat het met de economie aan weerszijden van de Atlantische oceaan de verkeerde kant op. Voor jonge bedrijven die zich nog volop aan het ontwikkelen zijn, is dit nefast. Het wegvallen of het uitblijven van een grote order kan reeds financieringsproblemen veroorzaken. De grootste klappen vallen in de segmenten waar de weg naar rendabiliteit nog het verst verwijderd is, zoals brandstofcellen en microturbines.In dat opzicht kan windenergie reeds een mature en defensieve sector worden genoemd. Twee belangrijke Deense spelers, Vestas Wind Systems en NEG Micon, biechtten deze week de resultaten op. NEG Micon ontgoochelde over de hele lijn. Het verlies over het eerste halfjaar kwam uit op 69,8 miljoen Deense kroon, terwijl analisten rekenden op 40 miljoen. Ook de omzet kwam met 1,8 miljard kroon onder de verwachting uit van 2,1 miljard kroon. NEG Micon kampt met een reputatieprobleem doordat in 1999 geleverde turbines mankementen vertoonden. Het herstellen van deze mankementen zal slechts in het derde kwartaal van volgend jaar voltooid zijn. Concurrenten van NEG Micon profiteren hiervan om marktaandeel in te pikken. NEG Micon blijft wel bij de vooropgestelde omzet van 5,5 miljard kroon in 2001, maar analisten reageren daar sceptisch op. In de eerste jaarhelft werd slechts 33 procent van de omzetprognose gerealiseerd.De resultaten die de grote concurrent en wereldmarktleider Vestas Wind Systems woensdag voorlegden, waren beter. De nettowinst kwam uit op 267 miljoen kroon, wat in de lijn der verwachtingen was en 37 procent meer dan vorig jaar. Bovendien trok Vestas de omzetverwachting voor het hele boekjaar op van 9,5 tot 10 miljard kroon. In vergelijking met NEG Micon is Vestas minder afhankelijk van de verzadigde thuismarkt Denemarken. Het is daarentegen sterk aanwezig in de Verenigde Staten, die als de voornaamste groeimarkt wordt gezien. Aan de vooropgestelde brutowinst van 1,2 miljard kroon voor 2001 werd niet geraakt. Het aandeel koerste na de bekendmaking van de resultaten initieel 4 procent hoger, maar zag in de loop van de dag deze winst verloren gaan. Verenigde StatenVoor Koen Dierckx, fondsbeheerder van KBC Eco Alternative Energy, behoort Vestas tot de favorieten.Hij gelooft ook in het Duitse Nordex (Neuer Markt). Deze producent legt zich toe op nieuwere windmolenmodellen voor de offshore markt en noteert tegen een discount t.o.v. de Deense producenten. Het fonds prefereert mature deelsectoren zoals hydro-energie en windenergie. Behalve in Europese producenten, belegt het voor 35 procent in Amerikaanse producenten. Hier geniet Astropower de voorkeur. Het ontwikkelt grootschalige zonnesystemen voor bedrijven en heeft een positieve cashflow. Credit Suisse First Boston staat eveneens positief tegenover het aandeel en verhoogde de rating onlangs van buy tot strong buy. Volgens CSFB wordt Astropower onterecht meegesleurd door negatieve berichten van sectorgenoten. CDR