Schone lucht komt niet vanzelf aanwaaien

De toon voor het Europese schoneluchtbeleid is gezet. De EU-Commissie wil dat de emissiehandel vanaf 1 januari 2005 onverkort van start gaat. De tijd dringt. En dat terwijl het niet uitgesloten is dat België zijn pas ingediende allocatieplan nog moet wijzigen. Bedrijven met te weinig emissierechten hebben enorm veel belang bij een tijdige en vlotte emissiehandel. België en de gewesten hebben dringend nood aan een kader met voldoende rechtszekerheid waarin de bedrijven aan die handel kunnen deelnemen, stelt PATRICK GEERAERT.