School voor bankiers in Moskou

BRUSSEL (tijd) - In januari wordt in Moskou een "International Finance and Banking School' (IFBS) geopend waar alle personeelsleden van banken onderricht kunnen volgen over de werking van het moderne bankwezen. De Europese Gemeenschap is de belangrijkste sponsor van dit initiatief. In het raam van haar technische bijstand aan de GOS-landen, ondertekende ze een kontrakt van 7,5 miljoen ecu voor de oprichting van de school. De lessen zullen door Europese specialisten in de opleiding in het bankwezen gegeven worden. De EG zal gedurende 21 maanden steun verlenen. Tegen die tijd zou de IFBS zelfbedruipend moeten zijn en op een ploeg hoog geschoolde Russische lesgevers moeten kunnen rekenen.