School voor Handels- en Consulaire Wetenschappen, zeg maar Handelskot

Hoewel de Leuvense universiteit zelf dateert van 1425, ging ze pas viereneenhalve eeuw later, in 1897 van start met een opleiding in wat toen nog handelswetenschappen heette. De snel groeiende economische sectoren machinebouw, staalindustrie en chemie (tijdens de tweede industriële revolutie) en de opkomst van wereldwijde handel (dankzij de opkomst van het stoomschip) deden een duidelijke behoefte ontstaan naar personen die het bedrijf economische leiding konden geven, naast de technisch geschoolde ingenieurs. Toch was het succes van de nieuwe richting aanvankelijk beperkt. De eerste jaren trok de studie handelswetenschappen slechts een tiental studenten. Vandaag zijn dat er, mee gestuwd door de democratisering van het onderwijs, meer dan 2.500.