Schoolverlaters brengen daling Vlaamse werkloosheid tot stilstand

(tijd) - Eind april waren er in Vlaanderen 190.404 werklozen. Dat zijn er 822 of 0,04 procent meer dan in maart. Tegen de trend van de jongste maanden in, nam de werkloosheid in april zeer lichtjes toe. Maar de stijging is beperkt en seizoensgebonden. Ze heeft te maken met de instroom van zo'n 20.000 schoolverlaters. Die kunnen sinds eind vorige maand - na 9 maanden wachttijd - aanspraak maken op een wachtuitkering. In de officiële statistieken komen nu 31.513 werklozen voor die jonger zijn dan 25. Op jaarbasis zijn dat er wel minder dan vorig jaar. Toen telde Vlaanderen 34.094 jongeren die op zoek waren naar een job.