Schoolverlaters duwen Vlaamse jongerenwerkloosheid opnieuw hoger

(tijd) - Eind april waren er in Vlaanderen 211.250 werklozen, 1.500 of 0,7 procent minder dan in maart. In vergelijking met april 1995 daalde het aantal met bijna 2 procent. Tegen de trend van de jongste maanden in, nam het aantal jongeren zonder job op jaarbasis toe, met niet minder dan 10 procent. Vlaams minister van Tewerkstelling Theo Kelchtermans wijt een en ander al aan het einde van de wachttijd voor schoolverlaters.Vlaanderen telde eind vorige maand 82.721 mannelijke en 128.534 vrouwelijke uitkeringsgerechtigde volledig werklozen. Het totaal van 211.255 ligt 0,71 procent lager dan eind maart.