Schoonmaakoperatie duwt jaarwinst Argenta een derde hoger

ANTWERPEN (tijd) - Argenta heeft afgelopen jaar de groepswinst met 33% verhoogd van 229,3 miljoen tot 331,9 miljoen ondanks de achteruitgang van de courante resultaten met 17%. De winsttoename is te danken aan de sterke verlaging van de belastingdruk na een belangrijke schoonmaakoperatie in de effektenportefeuille. De partikuliere spaarinlage heeft in maart jongstleden de kaap van 200 miljard fr. genomen. Argenta is daarmee op spaarvlak de nummer 10 geworden in België vòòr CLBN maar na Anhyp.Argenta blijft in haar 39ste bestaansjaar groeien. Zowel de spaarinlagen, partikuliere kredietverstrekking, balanstotaal als de verkoop van verzekeringsprodukten, gingen sterk de hoogte in. Balansmatig was er een groei van 14% tot 209,6 miljard fr. In 1990 was dat slechts 85 miljard. De globale spaarinlagen namen met 13% toe bij een eerder verrassende toename van de kasbonverkopen. Het hoogrentende spaarboekje stabilizeerde op circa 83 miljard fr. terwijl het klassiek boekje 7,4 miljard won tot 44,8 miljard fr. Het verzekeringsincasso verdubbelde tot 2,2 miljard fr.