Schoonmoeder

Vlaanderen heeft sinds gisteren een nieuwe regering met minder ministers, tal van nieuwe gezichten en zonder de zo verfoeide proportionaliteit. Tot zover het (schaarse) positieve nieuws. Voor het overige dient gesteld dat de nieuwe Vlaamse regering ontstaan is uit het "niets'. Ze is niet het produkt van een politieke bevruchting, maar de resultante van de Vlaamse politieke impotentie. Drie Vlaamse partijen bedankten alsnog voor de eer om nog een zwangerschap lang in de Vlaamse regering te zetelen. Twee partijen onttrokken zich niet aan hun "verdomde politieke plicht'. En zie: de nieuwe Vlaamse regering blijkt rooms-rood geboren te zijn. Een regeerprogramma is er (nog) niet, wat de kersverse excellenties niet belet heeft om de bevoegdheden alvast onder mekaar te verdelen.