Advertentie
Advertentie

Schorsingen drukken stijging werkloosheid met een derde

(tijd) - In de periode 1990-1995 schorste de RVA ongeveer 100.000 werklozen omdat ze al te lang zonder job zaten. Volgens het Leuvense Steunpunt WAV heeft het schorsingsbeleid zich de voorbije jaren nog sterker ontwikkeld als een effectief instrument om werkloosheidsstatistieken op te smukken. Had België tussen 1991 en 1995 niet de mogelijkheid gehad 'abnormaal' langdurig werklozen te schorsen, dan was het werkloosheidscijfer 34 procent sterker gestegen.Voor wie langer werkloos is dan 1,5 keer de gemiddelde werkloosheidsduur van zijn regio, is het opletten geblazen. Volgens artikel 80 van de werkloosheidsreglementering (het vroegere artikel 143) loopt hij het risico om het recht op een uitkering te verliezen. In dat geval schrapt de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) de werkloze voor onbepaalde tijd uit de werkloosheidsstatistieken. Op de maatregel zijn wel uitzonderingen: gezinshoofden, alleenstaanden, mensen die jaarlijks minder dan 600.000 frank verdienen, werklozen ouder dan 50, personen die een beroepsloopbaan van minimum 20 jaar kunnen bewijzen en werklozen die actief zoeken naar een job, worden ontzien.