'Schrijf Engels, Frans, Duits': Servotte elektronisch

Voor mensen uit de handel die geregeld moesten corresponderen in andere talen, was de 'Dictionnaire commercial et financier', ook of beter bekend als 'de Servotte', gedurende decennia een ongetwijfeld dierbaar werkinstrument. De eerste uitgave verscheen in 1956, en tot en met de 7de druk in 1987 verzorgde prof. dr. J.V. Servotte de uitgave helemaal alleen.