Advertentie
Advertentie

Schromelijk tekort aan ambtenaren in lokale Vlaamse belastingdirecties

(tijd) - In de gewone kantoren van de directe belastingen zijn er bijna 800 ambtenaren minder dan wettelijk bepaald. Vooral in Vlaanderen is het tekort bijzonder schrijnend. In de Nederlandstalige gewestelijke directies ontbreken 488 ambtenaren, bij de Nederlandstalige invorderingsdirecties 230. In Brussel-Hoofdstad is er een klein tekort terwijl het kader van de Waalse directies zo goed als helemaal opgevuld is.Een en ander blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag aan de minister van financiën van volksvertegenwoordiger Maurice Didden, die voorzitter is van de Commissie voor de Financiën en de Begroting. De oprichting van de nieuwe Administratie voor Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit (AOIF) die per 1 januari 1998 operationeel werd in ons land, zorgde voor een leegloop van de plaatselijke belastingkantoren. De AOIF omvat op dit moment 49 polyvalente controlecentra waar ambtenaren van de directe belastingen en de BTW de gemeenschappelijke controle van belastingplichtigen uitvoeren. Die beheerscontroles, die betrekking hebben op vennootschappen en grotere zelfstandige ondernemers, verlopen voortaan eenmaal om de zes jaar en moeten zeer grondig gebeuren. Bij die 49 controlecentra werken nu zowat 1.500 ambtenaren van niveau 1 en niveau 2+. Begin deze maand voerden zij nog actie omdat minister van Begroting Van Rompuy nieuwe voorwaarden had gekoppeld aan de uitkering van een premie voor verplaatsingskosten. De overstap van de grote groep topambtenaren heeft voor een ware leegloop gezorgd bij de gewone controlekantoren van directe belastingen en BTW. Eerder raakte al bekend dat bij de BTW enorme personeelstekorten zijn gerezen op lokaal vlak. Uit het antwoord van Financiën aan kamerlid Didden blijkt dat de toestand bij de directe belastingen al even somber is. Minister Viseur, die het tekort toegeeft, stelt dat rekruteren momenteel onmogelijk is zodat er onvoldoende kandidaten zijn om de openstaande betrekkingen in te nemen.