Schuermans (CD&V) klaagt over rechtsonzekerheid expansiesteun

(tijd) - Door de bedrijven in het ongewisse te laten over de expansiesteun die ze al dan niet kunnen krijgen, ondergraaft de Vlaamse regering het regionale ondersteuningsbeleid. Vlaanderen staat daarmee in een concurrentieel ongunstige positie tegenover Wallonië en andere Europese regios, zegt Eddy Schuermans (CD&V), die voor zijn fractie in het Vlaams Parlement het economische beleid op de voet volgt.