Schuld ontwikkelingslanden stijgt tot 1.490 miljard dollar

PARIJS (tijd) - Eind 1991 bedroeg de totale buitenlandse schuld van de ontwikkelingslanden 1.490 miljard dollar of 44 miljard dollar meer dan eind 1990. De 24 OESO-landen samen hadden daarvan 1.306 miljard dollar uitgeleend en dat was 43 miljard dollar meer dan eind 1990. Aan de Centraal- en Oosteuropese landen, waarbij ook de ex-Sovjetunie geteld is, was eind vorig jaar 169 miljard dollar uitgeleend. Dat betekent dat het aan die landen geleende bedrag slechts licht gestegen is, vermits eind 1990 al 155 miljard dollar uitgeleend was. Die cijfers staan te lezen in de jongste editie van het jaarlijkse overzicht van de "Statistieken over de buitenlandse schuld' van de Organizatie voor ekonomische samenwerking en ontwikkeling (OESO) dat zopas in Parijs van de persen liep. De OESO wijst erop dat het bij de toename van de schulden voor het grootste deel gaat om een reële aangroei. Van de totale schuldaangroei is slechts 5 miljard dollar te verklaren door valutaschommelingen.