Schuld 'unitaire' sociale huisvesting verminderd tot 247,4 miljard frank

(tijd) - De schulden voor de sociale huisvesting uit de periode vóór de definitieve regionalisering zijn gedaald tot 247,4 miljard frank. Dat is het bedrag dat de drie gewestelijke huisvestingsmaatschappijen nog moeten betalen aan het Amortisatiefonds van de Leningen voor de Sociale Huisvesting (Alesh), zo blijkt uit het jaarverslag van het fonds over 1994. De laatste factuur wordt in 2054 vereffend. Dan valt het doek over een somber hoofdstuk Belgische geschiedenis.Dat hoofdstuk begint bij de 'voorbereidende' gewestvorming van 1974, toen het huisvestingsbeleid geregionaliseerd werd. Zes jaar later werd het definitief naar de gewesten overgeheveld. De twee 'unitaire' instellingen voor sociale huisvesting, de NMH (Nationale Maatschappij voor de Huisvesting) en de NLM (Nationale Landmaatschappij), werden bij wet van 28 december 1984 principieel, maar pas eind 1989 feitelijk opgedoekt.