Schuld van Zaïre aan US.Aid kwijtgescholden

KINSHASA (azap) - De Verenigde Staten en Zaïre hebben een protokol-akkoord ondertekend over de kwijtschelding van alle schulden die Zaïre bij US.Aid heeft uitstaan. US.Aid is het Amerikaanse bureau voor internationale ontwikkeling.