Schuldeisers BCCI hebben geld nog niet op zak

LUXEMBURG (reuter) - De schuldeisers van de failliete Bank of Commerce and Credit International (BCCI) hebben hun kompensatie nog niet binnen. Gisteren tekenden vier voormalige werknemers van de bank beroep aan tegen de uitkering van een kompensatiepakket van 1,8 miljard dollar. Het Hof in Luxemburg moet zich kortelings uitspreken over een nieuwe kompensatieregeling ter waarde van 245 miljoen dollar tussen de schuldeisers van de BCCI en de National Commercial Bank (NCB) of Saudi Arabia.'De regeling tussen de bank en haar schuldeisers is tegenstrijdig met de Luxemburgse publieke orde en schendt de gelijkheidsbeginsellen', zo luidt in het beroepsdokument dat vier ex-werknemers gisteren bij het Hof in Luxemburg indienden. Volgens de voormalige bedienden van de bank is de som van 1,8 miljard dollar, overeengekomen met het emiraat Abu Dhabi, de grootste aandeelhouder van de BCCI, ekonomisch gezien onaanvaardbaar en veel te laag. Rechters op de Cayman-eilanden, Londen en Luxemburg keurden de geldelijke schikking in januari goed. De BCCI had belangrijke filialen in deze landen.