Advertentie
Advertentie

Schuldenberg Japanse banken drukt jaarresultaten

(tijd/bloomberg) - De rente- en diverse winst van de drie Japanse 'Long-term Credit Banks' en zeven 'trustbanken' is in de eerste zes maanden van het lopende boekjaar fiks gestegen dank zij lagere financieringskosten en belangrijke meerwaarden op de obligatieportefeuilles. De nettowinst kalfde echter gevoelig af ten gevolge van zware afschrijvingen op dubieuze leningen. De banken zullen hun slechte leningen in de tweede jaarhelft versneld afschrijven, wat de globale jaarwinst negatief zal beïnvloeden. Long-Term Credit Bank en Nippon Credit Bank kondigen aan dat ze hun personeelsbestand met 10 procent gaan inkrimpen.De Japanse commerciële bank Sanwa zag in de eerste zes maanden van het fiscaal boekjaar 1995/1996 (tot eind september) de bedrijfswinst aandikken tot een recordbedrag van 287 miljard yen, hetzij een groei met 78 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst viel echter terug met 48 procent op jaarbasis tot 15,78 miljard yen. De forse inkrimping is het gevolg van een afschrijvingslast van 251 miljard yen op 'slechte' leningen. Dit zijn leningen waarvan de schuldenaars failliet zijn of waarop reeds zes maanden geen rente is betaald. Mitsubishi Bank zag de rentemarge aandikken tot 0,7 procent in vergelijking met 0,4 procent in de dezelfde periode vorig jaar ten gevolge van forse renteverlaging in Japan. De centrale bank verlaagde het discontotarief in de eerste zes maanden tot 30 september twee keer tot een historisch laag niveau van 0,5 procent. Volgens het Japanse ministerie van Financiën boekten 150 Japanse banken een gezamenlijke bedrijfswinst van 3,4 biljoen yen ten opzichte van twee biljoen yen vorig jaar.