Schuldenlast blijft hachelijkst probleem van Afrika

(tijd) - De Vlaamse niet-gouvernementele organisaties (NGO's), die zich achter de campagne 'Vierkant voor Afrika' hebben geschaard, hebben zopas hun politieke eisen bekendgemaakt. De schulden van Afrika moeten worden kwijtgescholden, structurele aanpassingsprogramma's moeten worden aangepast, de positie van Afrika in de internationale handel moet worden verbeterd en er moet voedselzekerheid komen.Vandaag licht 'Vierkant voor Afrika' zijn politieke eisenbundel toe voor de commissie Buitenlandse en Europese Aangelegenheden van het Vlaams Parlement. Woensdag is het de beurt aan de gezamenlijke vergadering van de commissie Buitenlandse Aangelegenheden van de Senaat en de commissie Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer. Woensdag trekt 'Vierkant voor Afrika' ook naar de Wetstraat om de politieke eisenbundel over te maken aan premier Jean-Luc Dehaene.