Advertentie
Advertentie

SCOR verwerft 5 procent van SFAC

(tijd) - De Franse herverzekeraar SCOR heeft 5% van de aandelen gekocht van de kredietverzekeraar Société Francaise d'Assurance Crédit (SFAC). Verkopers zijn UAP en AGF. De deelneming van SCOR past in de lopende herstrukturering en kapitaalverhoging bij SFAC. Deze grootste Europese kredietverzekeraar maakt deel uit van AGF. De Belgische kredietverzekeraar Cobac is een dochterbedrijf van SFAC, dat 70% van de aandelen van Cobac bezit. Andere aandeelhouders zijn de Belgische en Luxemburgse Delcrederedienst die respektievelijk 25 en 5% van Cobac bezitten.