Scott Continental saneert verder

BRUSSEL (belga) - Het papierbedrijf Scott Continental (Duffel) zal in 1994 140 tot 180 jobs schrappen. De onderneming telt momenteel 370 werknemers, zo blijkt uit een mededeling van Scott. In de voorbije twaalf maanden is de situatie van de tissue-industrie zodanig verslechterd dat een eerder saneringsplan volledig ontoereikend bleek te zijn, aldus de direktie. De personeelsorganizaties werd gewezen op de grote overkapaciteit in Europa, de dalende verkoopprijzen, de zware devaluaties van Europese munten en de hoge kostenstruktuur van het bedrijf. De direktie wil hiertegen reageren door het personeelsbestand verder af te slanken, efficiëntere werkmetoden in te voeren, te investeren in doorgedreven automatizering en niet-papierproducerende taken uit te besteden. In andere Europese fabrieken van de Amerikaanse Scott Paper Company worden soortgelijke herstruktureringen doorgevoerd. De direktie heeft de bonden opgeroepen samen te werken aan een sociaal plan.