SEC kontroleert de grote jongens

WASHINGTON (reuter) - De Securities and Exchange Commission (SEC, toezichthouder op de VS beurzen) keurde een plan goed waarbij belangrijke handelaren hun posities automatisch moeten doorgeven. Iemand is een belangrijke handelaar als hij meer dan 100.000 aandelen of 4 miljoen dollar omzet op een tijdspanne van 24 uur. Transakties met computergestuurde programma's vallen automatisch onder de nieuwe rapporteringsregels. DE SEC wil een beter beeld krijgen van de marktaktiviteiten en op deze manier hoopt ze ook een inzicht te krijgen in eventuele koersmanipulatie. Het is de bedoeling dat de koersvorming op de aandelenmarkt stabieler verloopt.