SEC laakt poverebedrijfsrapportering Fortune 500

(reuters) - De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) haalde donderdag hard uit naar de povere kwaliteit van de bedrijfsrapportering van de Fortune 500-bedrijven, dat zijn de grootste 500 bedrijven van de VS. De beurswaakhond vindt dat de jaarrapporten van de meeste Amerikaanse topbedrijven opvallende zwakheden vertonen, van clichématige analyses tot het opdreunen van nietszeggende berekeningen.Het onderzoek van de SEC is een uitvloeisel van de recente toevloed aan boekhoudschandalen in de VS. In een langverwacht rapport zegt de beurswaakhond dat hij de jaarrapporten van de grootste 500 Amerikaanse bedrijven heeft onderzocht en dat in 350 gevallen een nauwgezette, bijkomende controle nodig is. We zullen ook de toekomstige rapporteringen van deze bedrijven selectief controleren, stelt de SEC.De SEC, die geen concrete bedrijfsnamen vermeldde, heeft vooral een probleem met de povere kwaliteit van de sectie Managements Discussion and Analysis. Daarin moet de leiding van het bedrijf in een doorlopende tekst commentaar geven bij de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar en vooruitblikken op het lopende boekjaar. De bedoeling is dat deze tekst uitleg geeft bij de vaak ondoordringbare wirwar van cijfers en bedrijfsstatistieken.De SEC besluit echter dat de meeste bedrijven gewoon een opsomming geven van financiële gegevens, zonder enige verduidelijking of met een clichématige analyse die de lezer geen inzicht verschaft. De beurswaakhond stuurde de bedrijven een brief met de dringende vraag het opdreunen van nietszeggende percentageberekeningen en de clichématige analyses van onbelangrijke veranderingen achterwege te laten.De SEC merkt ook op dat in de meeste jaarrapporten een kritisch woordje uitleg over de boekhoudmethodes ontbreekt.