Advertentie
Advertentie

SEC speelt scherprechter op Amerikaanse fondsenmarkt

BOSTON (tijd) - Terwijl bij ons de Commissie voor het Bank-en Financiewezen (CBF) waakt over de goede gang van zaken op de Belgische markt voor beleggingsfondsen, is die rol in de Verenigde Staten weggelegd voor de machtige Securities and Exchange Commission (SEC). Dankzij het opleggen van fikse boetes kan die veel doortastender ingrijpen dan de CBF die geen geldelijke straffen kan uitdelen. Om de Amerikaanse belegger beter te informeren, roept de SEC de fondsenindustrie op tot de publicatie van 'gepersonaliseerde' beleggingsinformatie. Bedoeling is dat de Amerikaanse vermogensbeheeerders hun klanten niet enkel de traditionele jaarlijkse en kwartaalreturns van hun fondsen voorspiegelen, maar elke klant regelmatig zouden informeren over 'zijn' prestaties d.i. de prestatie die zijn fonds optekende sinds de aankoop.