Advertentie
Advertentie

Sectoraal akkoord in de chemie ook voor bedienden rond

(tijd) - De chemie is de eerste sector die zowel voor zijn arbeiders als voor zijn bedienden een interprofessioneel akkoord heeft gesloten. De twee akkoorden zijn gelijklopend. Het akkoord voor de 50.000 arbeiders dateert van 3 februari '99. Voor de 62.500 bedienden werd het akkoord tussen de betrokken vakbonden en de werkgeversorganisatie, Fedichem gisteren bezegeld.Centraal in het jongste interprofessioneel akkoord voor de bedienden in de chemiesector staat dat bij de onderhandelingen op ondernemingsvlak, de loonmarge zich moet beperken tot een maximum van 5,9 procent, de indexering en de baremieke verhogingen inbegrepen, over de jaren 1999 en 2000. Met die voorwaarde leeft de chemiesector de bepalingen na van de wet van 26 juli 1996 ter bevordering van de werkgelegenheid en de vrijwaring van het concurrentievermogen.