Advertentie
Advertentie

Sectorale akkoorden lijken loonnorm te respecteren

BRUSSEL (tijd) - Voor een globale evaluatie is het nog te vroeg, maar de eisenbundels van de vakbonden en de ontwerp-CAO's van sommige sectoren wijzen er op dat de lonen in de periode 1999-2000 niet sneller zullen stijgen dan de afgesproken 5,9 procent. Het VBO ziet echter geen reden tot juichen. Het is bang dat de vakbonden geen oor hebben naar vorming van mensen die niet tot de traditionele risicogroepen op de arbeidsmarkt behoren. En dat terwijl de relatieve krapte op de arbeidsmarkt voortduurt.De federale werkgeversorganisatie VBO zal vanaf nu, en dat telkens bij de opmaak van de begroting en bij de begrotingscontrole, een nieuwe publicatie uitgeven. Focus-sociaal wordt op sociaal vlak de tegenhanger van wat de conjunctuurnota op economisch gebied is, en verschijnt als bijlage bij de wekelijkse Infor. Hij moet een antwoord geven op de vragen die het VBO al jaren krijgt, naar meer achtergrondinformatie bij sociale dossiers.