Secundair onderwijs betaalt prijs voor ontspoorde versnippering

(tijd) - Achter dezelfde groene, rode en blauwe vlaggen, maar in twee afzonderlijke optochten, betogen vandaag in Brussel duizenden Vlaamse en Franstalige leerkrachten. Wat hen bindt en naar de hoofdstad brengt, is de ontevredenheid over plannen en/of maatregelen van hun regering om het secundair onderwijs te hervormen. Noch de Vlaamse, noch de Franse Gemeenschap kan die hervorming ontlopen. Het is de prijs die moet worden betaald voor de ontspoorde reorganisatie van het secundair onderwijs in de jaren 70, toen het onderwijsbeleid nog een nationale materie was en de bomen tot in de hemel leken te groeien.De Vlaamse betogers richten hun pijlen op de tijdelijke benoemingsstop in het secundair onderwijs, die sinds 1 februari van kracht is maar nog decretaal moet worden bevestigd door het Vlaams Parlement. Door de benoemingsstop lopen dit en volgend jaar telkens een duizendtal leerkrachten de vaste benoeming mis waarop zij vurig hadden gehoopt. Sommigen van hen zijn al tien jaar als tijdelijke aan het werk en kunnen nog altijd met een vooropzeg van amper één maand ontslagen worden.