Sedgwick Financial Services wijzigt naam

(tijd) - Sedgwick Financial Services, gespecializeerd in advies inzake personeelsbeloning, heet voortaan Sedgwick Consulting Group (SCG). De naamswijziging is het gevolg van een recente interne herstrukturering van de Britse verzekeringsmakelaar Sedgwick Group plc. Tegelijk wordt ook het dienstenpakket van SCG uitgebreid. Naast de doorlichting van voordeelplannen voor het personeel, levert SCG ook hulp bij de motivering van personeelsleden en internationaal advies bijvoorbeeld op het vlak van de beloning van uitwijkelingen. Sedgwick Consulting Group België is een gemeenschappelijke onderneming van Sedgwick Group en Thilly Van Eessel Verzekeringsmakelaars. Thilly Van Eessel is zelf voor 98% in handen van Sedgwick Group. Het personeel heeft de resterende 2%.