Sedgwick: meer winst

LONDEN (reuter) - De Britse verzekeringsmakelaar Sedgwick Group boekte over 1991 een winst voor belasting van 82,4 miljoen pond, tegenover 69,3 miljoen het jaar voordien. In het resultaat van 1990 zit echter een uitzonderlijke kost van 21,4 miljoen pond verrekend. "Sedgwick heeft getoond dat het zijn zaken voorzichtig door moeilijke handelsomstandigheden kan loodsen', zei Sedgwick-voorzitter David Rowland in een mededeling. "Dat schenkt ons het vertrouwen dat de groep substantiële winsten zal maken als de ekonomie verbetert en de verzekeringstarieven opnieuw aantrekken.'