Segmentatie en 'recht op verzekering' beheersen opening van Assurama '96

BRUSSEL (tijd) - Tijdens de opening gisteren van de tweejaarlijkse verzekeringsvakbeurs Assurama '96 is van diverse zijden gewaarschuwd tegen de ongebreidelde segmentatiedrang van de verzekeraars. Tegelijk werd gepleit voor het 'recht op (auto)verzekering'. Minister van Economische Zaken Di Rupo wil hiertoe een 'tarificatiedienst voor autoverzekeringen' oprichten. Ook de verzekeringsmakelaars dringen aan op een gewaarborgd recht op verzekering.Minister van Economische Zaken Di Rupo, die de opening van Assurama niet kon bijwonen wegens deelneming aan het kernkabinet, liet bij monde van zijn adjunct-kabinetschef weten dat hij een voorontwerp van wet zal voorleggen aan de ministerraad dat de oprichting van een 'centrale tariefdienst voor autoverzekeringen' regelt. Die dienst moet een dekking tegen redelijke prijs waarborgen. Een gedeelte van het risico zou gemeenschappelijk verzekerd worden in een 'pool' waaraan alle autoverzekeraars moeten deelnemen, inclusief de maatschappijen die rechtstreeks vanuit het buitenland in België verkopen in het raam van de Europese vrije dienstverlening.