Sekte vraagt aandacht voor haar trieste lot

De aanhangers van de Chinese sekte Falun Dafa, beter bekend als Falun Gong, vormen een menselijke keten in de vorm van China, inclusief het nationalistische eiland Taiwan. De 500 demonstranten probeerden tijdens een protestactie in Australië de aandacht te trekken op de Chinese onderdrukking van de beweging. Peking verbood ruim twee jaar geleden de Falun Gong en arresteerde reeds honderden aanhangers. Volgens de Chinese autoriteiten verstoort de religieuze sekte de openbare orde.