Sekten infiltreren in bedrijfsleven

(tijd) - De parlementaire werkgroep sekten waarschuwt in haar eindverslag dat sekten in het Belgische bedrijfsleven infiltreren. Ze doen dat via schermvennootschappen die onder meer stages, opleidingen en seminaries aanbieden. 'Het is zowel een verdoken ronseltechniek als een manier om in economische kringen te infiltreren', meldt het verslag. 'Het is van primordiaal belang het bedrijfsleven daarover in te lichten.'