Advertentie
Advertentie

Sektor betaalt zelf

(tijd) - Het nieuwe WTOCD ligt op een 50 are groot terrein aan de noordelijke Ring in Lier. Het is ontworpen voor drie duidelijk gescheiden opdrachten: 700 m2 is voorbehouden voor het eigenlijke wetenschappelijk onderzoek. Comdiam, de maatschappij die de produkten van het onderzoekscentrum commercializeert, kreeg 250 m2. De resterende 60 m2 is voor een vormingscentrum voor opleiding en bijscholing onder leiding van de Hoge Raad voor Diamant (HRD).