Selektieve koopjesjacht in Parijs

Voor het eerst sinds eind september ging er nog eens wat aktiviteit uit van het paleis Brongniart. Beperkte en selektieve koopjesbelangstelling zorgde er voor een duidelijk herstel waarbij de CAC 40 tot 1.860 punten kon uitstijgen.