Selektieve relance mikt op een

" Dat we een open ekonomie zijn en beperkte budgettaire mogelijkheden hebben, mag ons niet beletten toch te trachten de ekonomische groei wat aan te porren. We mikken niet te hoog. Indien we de groei 0,75 procent hoger kunnen doen uitvallen, dan is dit een goede zaak zowel voor de overheidsfinanciën als de tewerkstelling en de koopkracht.' Dit verklaarde Willy Claesin antwoord op de vraag van deze krant naar het hoe en waarom van de door Martens VIII nagestreefde selektieve relance.