Semiometrie voor TV: een kijker is geen massa

(tijd) - De gemeenplaats dat televisie een massamedium is voor de adverteerder is een vooroordeel dat vooral door de hongerigen naar adverteerders is voorgehouden. Alsof de kijker die naar "De Juiste Prijs' kijkt, dezelfde is als die van het "Huis van Wantrouwen', en als ze dezelfde zijn, zou dat wel eens andere beweegredenen kunnen hebben. Dat is het uitgangspunt voor een kwalitatieve onderzoeksmetode die nu door de media-aankoopcentrale Space is uitgewerkt in België.