Senaat herbergt meer dan 3.000 kunstwerken

BRUSSEL (tijd) - In de Senaat bevinden zich meer dan 3.000 kunstwerken van vooral Belgische kunstenaars. Tot die berekening komt de onlangs opgerichte Commissie Kunsten, die advies verleent over het beheer van het kunstpatrimonium van de Senaat. De werken sieren de vergader- en commissiezalen en de gangen van de Senaat, maar ook de bureaus van de 71 senatoren. Een groot deel van het patrimonium staat achter gesloten deuren.