Senaat keurt begroting goed

In de Senaat - na de Kamer - werd gisteren de rijksmiddelenbegroting en de eengemaakte uitgavenbegroting goedgekeurd. Het totale begrotingstekort voor 1991 zal 405 miljard bedragen waarvan 345,8 miljard ten laste van de nationale overheid. De budgetkontrole zal in januari plaatshebben en niet in maart zoals dit gewoonlijk het geval is. Hiermee wil de regering op tijd kunnen reageren de gevolgen van het Golfkonflikt.