Senaat keurt begroting goed

(belga) - De Senaat heeft gisteren de rijksmiddelenbegroting en de algemene uitgaven begroting meerderheid tegen oppositie goedgekeurd. Hiermee is er een einde gekomen aan de parlementaire behandeling van de begroting. De begroting van 1994 voorziet een tekort van 315,3 miljard, hetzij 4,2 procent van het BNP. De Senaat stemde ook in met de programmawet die maatregelen bevat om de begroting uit te voeren. In deze programmawet zijn ook maatregelen uit het krisisplan opgenomen zoals de verhoging van de roerende voorheffing. De programmawet werd reeds door de Kamer aangenomen.