Senaat keurt nieuwe fiscale procedure goed

BRUSSEL (tijd/belga) - De Senaat keurde met een ruime meerderheid de twee wetsontwerpen goed die de administratieve en juridische afhandeling van geschillen tussen belastingplichtigen en de fiscus regelen. De twee ontwerpen verhuizen nu naar de Kamer van volksvertegenwoordigers.Het wetsontwerp over de beslechting van fiscale geschillen (administratief) en over de gerechtelijke afhandeling van geschillen (juridisch) is door de senatoren unaniem goedgekeurd uitgezonderd vijf onthoudingen van Agalev en de VU. Voor het wetsontwerp over de administratieve afhandeling van bezwaarschriften hebben de senatoren meteen een definitief groen licht gegeven. Ze hebben geen evocatierecht om het dossier nogmaals op te eisen voor de Senaat. Het wetsontwerp over de gerechtelijke afhandeling van geschillen wordt op basis van gelijkheid door Kamer en Senaat behandeld . Het ontwerp kan in theorie dus nogmaals in de Senaat opduiken indien de Kamer van volksvertegenwoordigers amendementen aanbrengt.