Advertentie
Advertentie

Senaat keurt oprichting districtsraden goed

(belga) - De Senaat stemde donderdag een wetsvoorstel en een voorstel van bijzondere wet tot oprichting van districtsraden en de organisatie van de rechtstreekse verkiezingen van hun raden. Het gaat om de uitvoeringswetten van de nieuwe alinea's van artikel 41 van de grondwet. Opdat de districtsraden daadwerkelijk zouden opgericht kunnen worden, moet de Kamer de tekst nog goedkeuren en moet het Vlaams Parlement een uitvoeringsdecreet aannemen.Het wetsvoorstel bepaalt dat in steden met meer dan 100.000 inwoners die dit aanvragen, districtsraden rechtstreeks verkozen kunnen worden. Het aantal leden wordt vastgelegd op twee derde van het aantal gemeenteraadsleden waarop het district recht zou hebben indien het een gemeente was. De districtsraad kiest een bureau en een voorzitter.