Senaat Mexico stemt voor uitbreiding indianenrechten

(tijd) - De Mexicaanse senaat aanvaardde in de nacht van dinsdag op woensdag unaniem een wetsontwerp dat meer rechten toekent aan de inheemse bevolking. Als ook de Kamer van Volksvertegenwoordigers het licht op groen zet, is vrede in Chiapas weer een stukje dichterbij. De goedkeuring van de wet is een voorwaarden van het Zapatistische Bevrijdingsleger (EZLN) om de vredesonderhandelingen met de regering te hervatten.Toen Vicente Fox op 1 december 2000 de eed aflegde als president van Mexico, beloofde hij van vrede in de zuidelijke deelstaat Chiapas een prioriteit te maken. Vier dagen na zijn inauguratie diende hij een wetsontwerp in dat de inheemse bevolking meer autonomie toekent.Sant Andres-akkoordenDe indiening van die tekst was bepaald in de San Andres-akkoorden. De akkoorden uit 1996 maakten een einde aan de gewapende strijd van het EZLN tegen de regering. Het EZLN kwam op 1 januari 1994 in opstand. De groepering neemt de verdediging van de arme indianen op zich.De vorige Mexicaanse president, Ernesto Zedillo, maakte nooit werk van de uitvoering van de San Andres-akkoorden. De vredesonderhandelingen met de Zapatisten zaten dan ook sinds 1996 in een impasse.Het EZLN wil pas terugkeren naar de onderhandelingstafel als de regering-Fox aan drie voorwaarden voldoet. Aan het eerste criterium, de terugtrekking van militairen uit zeven legerbases in Chiapas, is al voldaan. Ook de tweede eis, de vrijlating van alle EZLN-gevangenen, is grotendeels ingewilligd. Met de goedkeuring van het wetsontwerp lijkt de laatste hindernis op weg naar nieuwe vredesgesprekken weggewerkt.