Advertentie
Advertentie

Senaat neemt vrede met wetsvoorstel racistische partijen

(tijd) - De senaatscommissie voor Binnenlandse Zaken keurde dinsdag op haar beurt het wetsvoorstel goed dat het mogelijk maakt racistische partijen een deel van hun dotatie af te nemen. De CVP lijkt niet meer zinnens een nieuw advies aan de Raad van State te vragen. Daardoor ziet het er naar uit dat ook de goedkeuring in de plenaire vergadering probleemloos zal verlopen. Vorige week hadden de CVP-commissieleden nog samen met de VLD en het Vlaams Blok voor zo'n nieuw advies gepleit. Ze wezen er toen op dat het wetsvoorstel dat uiteindelijk door de Kamer was goedgekeurd nooit voor advies aan de Raad van State was voorgelegd. Dat voorstel bezorgt de Raad van State zelf een sleutelrol in de procedure tegen vermeende racistische partijen of politici. Het rechtscollege moet in eerste aanleg oordelen over klachten die ingediend worden door leden van de controlecommissie voor de partijfinanciering. Daarna is nog cassatieberoep mogelijk bij het Hof van Cassatie.